audit daňové
poradenstvo
účtovné
poradenstvo
lektorská
činnosť
referencie kontakty
 
   
Ing. Jozef Haraj - EKOPOSS
    Hviezdoslavova 477
    905 01 Senica

Daňové poradenstvo

- vypracovávanie daňových priznaní pre FO a PO
- vypracovávanie metodických
stanovísk
- daňovové poradenstvo v styku s daňovým úradom
- poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve
- daňové poradenstvo v oblasti zamedzenia dvojitého zdanenia
- daňové väzby medzi SR a EÚ
   
   
   
 
     
  © paradeiser.sk 2007